เกี่ยวกับเรา

ออกกำลังกายตอนท้องว่างดีหรือไม่

      การออกกำลังกายตอนท้องว่าง มีข้อดีคือเพิ่มการใช้ไขมันเป็นพลังงาน หรือ fat utilization เพียงเล็กน้อย ที่ความหนักต่ำๆ (Fat utilization คือการสลาย Triglycerides ให้เป็น Fatty acid ให้ร่างกายนำไปใช้ )

1.เพราะถ้าใช้ความหนักสูงขึ้น แหล่งพลังงานหลักคือ คาร์โบไฮเดรต แต่ร่างกายขาดคาร์โบไฮเดรต นั้นยิ่งทำให้ต้องสลายโปรตีน(กล้ามเนื้อ)ออกมามากขึ้น 

2.ความหนักสูงขึ้น ร่างกายก็สลาย fatty acid ออกมามากขึ้นก็จริงในขณะคาดิโอตอนท้องว่าง แต่ !! อัตราการสลายนั้นมากกว่า ความสามารถที่ร่างกายจะใช้ได้ พูดง่ายๆก็คือ เราจะมีปริมาณ fatty acid มาล่องลอยอยู่ในเลือดเราอย่างมากมาย แต่ร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้ และในที่สุด fatty acid เหล่านี้ ก็จะถูกกลับไปเก็บเป็นไขมันสะสมอีกครั้ง หลังออกกำลังกาย

Be the First to comment.