นอนไม่หลับทำให้อ้วน

เกร็ดความรู้กับอาการนอนไม่หลับ โดยครั้งนี้มีเกร็ดความรู้เล็กๆ ของอาการนอนไม่หลับมาฝากกันลักษณะของอาการนอนไม่หลับ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้ภาพนอนไม่หลับ

1. อาการนอนไม่หลับชั่วคราว (Transient Insomnia)

สาเหตุของอาการนอนไม่หลับชนิดนี้ อาจจะเกิดมาจากสถานการณ์บางอย่าง ที่ทำให้คุณนั้นต้องคิดวิตกกังวล หรือทำให้คุณต้องปรับตัว เช่น มีเหตุการณ์ที่ตึงเครียด เสียใจ เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ไม่ทันได้ตั้งตัว หรือการเดินทางไปที่ต่างๆ ทำให้ต้องเปลี่ยนสถานที่นอน คุณจึงไม่คุ้นเคยกับสถานที่นั้น, เกิดการเจ็บป่วยอย่างฉับพลัน เมื่อสถานการณ์ต่างๆ มีแนวทางในทางที่ดีขึ้น คุณก็จะสามารถนอนหลับได้เป็นปกติ ในกรณีนี้ คุณอาจจะใช้ยาคลายกังวล หรือยานอนหลับ เพื่อช่วยให้สามารถนอนหลับ ในระยะสั้นๆ

2. อาการนอนไม่หลับเป็นระยะๆ (Intermittent Insomnia)

อาการนอนไม่หลับชนิดนี้ มักจะเป็นในกลุ่มที่มีอาการต่อเนื่องมาจากกลุ่มที่ 1 สาเหตุเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มที่ 1 นั้นต้นเหตุสำคัญ ที่ยังคอยกระตุ้นเป็นระยะๆ จึงทำให้มีอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า บ่อยครั้ง เป็นระยะๆ

3. อาการนอนไม่หลับเรื้อรัง (Chronic Insomnia)

อาการนอนไม่หลับชนิดนี้ จะมีอาการนอนไม่หลับเป็นประจำ ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 3 สัปดาห์ มีสาเหตุมาจากหลายๆ อย่างด้วยกัน ได้แก่ การเจ็บป่วยทางกายต่างๆ เป็นโรคทางร่างกายบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับการนอน เช่น การนอนกรน โรคทางจิตเวชต่างๆ เช่น โรคซึมเศร้า โรคจิต โรควิตกกังวล ในผู้ป่วยบางกลุ่มนั้น อาจจะมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรัง โดยไม่มีสาเหตุตัวกระตุ้นที่ชัดเจน (Psychophysiologic Insomnia) ในกลุ่มผู้ป่วยนี้ มักจะเกิดมาจากความเคยชิน จากการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน หรืออาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไปรบกวนต่อการนอนหลับ การรักษาอาการนอนไม่หลับเรื้อรังนี้ จึงต้องรักษาทั้งต้นเหตุ และการฝึกให้มีสุขอนามัยที่ดีในการนอน (Sleep Hygiene) ร่วมกับการมีพฤติกรรมที่ดีในการนอน (Behavioral Intervention)

อาการนอนไม่หลับนั้นหรือนอนน้อยนั้น จะส่งผลทำให้คุณเสียสุขภาพได้อย่างมาก เช่น รู้สึกอ่อนเพลีย เจ็บป่วยได้ง่ายเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ ที่สำคัญยังทำให้น้ำหนักมากขึ้นและเป็นที่มาของความอ้วน เพราะการนอนไม่พอจะทำให้ร่างกายทำงานเผาผลานได้น้อยลง อีกทั้งยังจะทำให้คุณดูแก่กว่าวัยด้วย