imagesccascounseling

ดูแลสุขภาพกับการลดน้ำหนักด้วยตัวเอง

การลดน้ำหนักเป็นเรื่องยาก แต่การสูญเสียน้ำหนักและทำให้มันขึ้นน่าจะเป็นเรื่องยากมากกว่า ตามกรณีศึกษา