สมัชชาสหประชาชาติ ประชุมนัดพิเศษ ถวายสดุดีในหลวง รัชกาล 9

ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้มีการประชุมพิเศษ เพื่อสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการประชุมพิเศษเพื่อถวายสดุดีจะใช้เวลาราว 15 นาที

สมัชชาสหประชาชาติ ประชุมนัดพิเศษ ถวายสดุดีในหลวง รัชกาล 9

เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ตามเวลาในท้องถิ่น หรือราวๆ เวลา 21.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย นายปีเตอร์ ทอมป์สัน ประธานสมัชชาสหประชาชาติ ได้เริ่มกล่าวสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนที่ นายบัน กี มุน เลขาธิการสหประชาชาติ และประธานผู้แทนภูมิภาคทั้ง 5 ภูมิภาค จะกล่าวตามลำดับ

ต่อมา นางสาว ซาแมนธา พาวเวอร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ ได้นำกล่าว และปิดท้ายด้วย นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์กจ ะเป็นผู้กล่าวถวายสดุดีเป็นคนสุดท้าย

เอกอัครราชทูตวีรชัย พลาศรัย ได้บอกกับ VOA ภาคภาษาไทยว่า ประธานสมัชชาสหประชาชาติจะเริ่มกล่าวสดุดีเป็นคนแรก และจะมีผู้แทนจากสี่ภูมิภาคขึ้นกล่าวสดุดี ตามด้วยเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ ในฐานะประเทศเจ้าภาพ และปิดท้ายด้วยเอกอัครราชทูตวีรชัย พลาศรัย

ทูตถาวรไทยประจำสหประชาชาติกล่าวว่า โอกาสที่ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติจะกระทำการพิเศษเช่นนี้มีไม่บ่อยนัก เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าการประชุมครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รวมทั้งปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแบบยั่งยืนของสหประชาชาติ ที่วางแผนไว้ว่าจะทำให้สำเร็จในปี ค.ศ. 2030 นี้